Even geduld

Verbinding met onze database is verbroken. Er wordt aan gewerkt. Excuses voor het ongemak!

l

Aantal werklozen gedaald afgelopen maand

  • van de redactie
  • 16 maart 2023

De werkloosheid in Nederland is vorige maand licht afgenomen, na een kleine stijging in januari. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er in februari ongeveer 356.000 mensen zonder werk waren.

De grootste daling vond plaats in de horeca, met een afname van 46 procent.

Werkloosheidspercentage op 3,5%

In februari had 3,5 procent van de Nederlandse beroepsbevolking geen betaald werk. Ter vergelijking: in januari steeg de werkloosheid nog licht naar 3,6 procent, wat neerkomt op ongeveer 360.000 mensen.

Tussen december en februari kwamen er maandelijks gemiddeld zeventienduizend mensen met betaald werk bij. In diezelfde periode nam het aantal werklozen per maand met drieduizend af. Hierdoor heeft bijna 73 procent van de Nederlandse bevolking momenteel een baan. Het CBS meldt verder dat het percentage werkenden eind 2022 nog sterk steeg, maar in de eerste twee maanden van dit jaar gelijk bleef.

Naast de beroepsbevolking is er ook een grote groep mensen die om uiteenlopende redenen niet op zoek is naar werk, zoals gepensioneerden of arbeidsongeschikten. Deze zogenoemde niet-beroepsbevolking is de afgelopen maanden gekrompen en telt nu 3,3 miljoen mensen.

Minder WW-uitkeringen verstrekt

Het UWV verstrekte in februari 154.000 WW-uitkeringen, bijna 34.000 minder dan in dezelfde periode vorig jaar. In alle sectoren daalde het aantal werkloosheidsuitkeringen. De grootste daling vond plaats in de horeca, met een afname van 46 procent.

De dalende werkloosheid kan positieve gevolgen hebben voor de economie en werkgelegenheid in Nederland. Een afname van het aantal werklozen kan leiden tot een hogere koopkracht en meer bestedingen, wat op zijn beurt de economische groei kan stimuleren. Daarnaast kan de toename van betaald werk zorgen voor een hogere vraag naar goederen en diensten, wat de werkgelegenheid verder kan bevorderen.