Even geduld

Verbinding met onze database is verbroken. Er wordt aan gewerkt. Excuses voor het ongemak!

l

Afname in het aantal gepensioneerden, gemiddelde pensioenleeftijd stijgt

  • van de redactie
  • 15 mei 2023

Volgens recente gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het aantal mensen dat vorig jaar met pensioen ging gedaald in vergelijking met het voorgaande jaar. Tegelijkertijd is de gemiddelde leeftijd waarop mensen stopten met werken enigszins toegenomen. Iets minder dan de helft van de mensen die in 2022 met pensioen gingen, was jonger dan de AOW-leeftijd.

Minder mensen met pensioen in 2022

In 2022 stopten ongeveer 84.000 mensen met werken vanwege hun pensioen. Dit is 12 procent minder dan in het voorgaande jaar. De pensioengerechtigde leeftijd in dat jaar was 66 jaar en 7 maanden, maar de gemiddelde leeftijd waarop mensen met pensioen gingen was 65 jaar en 8 maanden. Dit is 3 maanden hoger dan in 2021 en dezelfde gemiddelde leeftijd als in 2020.

Oorzaken voor de afname van het aantal gepensioneerden

Het CBS kan niet met zekerheid zeggen waarom ruim een tiende minder mensen met pensioen gingen. Het statistiekbureau merkt echter op dat in de coronajaren 2020 en 2021 veel werknemers met pensioen zijn gegaan. Er ontbreken echter gegevens om het effect van de coronacrisis op het aantal pensioengangers vast te stellen.

Gewenste pensioenleeftijd volgens werknemers

Het CBS heeft werknemers tussen de 45 en 65 jaar gevraagd op welke leeftijd zij met pensioen willen gaan. Uit dit onderzoek kwam een leeftijd van 65 jaar en 1 maand naar voren. Volgens het CBS is dit de hoogste leeftijd sinds het begin van de metingen in 2014. Destijds gaven mensen aan maximaal door te willen werken tot 64 jaar en 3 maanden.