Even geduld

Verbinding met onze database is verbroken. Er wordt aan gewerkt. Excuses voor het ongemak!

l

Alles over de energiebesparingsplicht voor bedrijven

  • van de redactie
  • 23 juli 2022

Heb je een bedrijfspand dat per jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas (of een equivalent) daarvan verbruikt? Dan heb je al een aantal jaar de verplichting om alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder uit te voeren. Deze zogeheten energiebesparingsplicht, wordt per 1 januari 2023 uitgebreid. Kantoorpanden die groter zijn dan 100 m3, moeten namelijk per die datum minimaal een energielabel C hebben. Moet of wil je je bedrijfspand verduurzamen? Hieronder lees je meer over de mogelijkheden en subsidies.

Wat valt niet en wel onder energiebesparende maatregelen?

Allereerst: de maatregelen hebben enkel betrekking op energiebesparing. Opvallend is dat investeringen in een duurzamere opwekking van energie, zoals met zonnepanelen of een warmtepomp, niet onder de verplichting vallen. Onlangs is echter wel besloten dat vanaf 2025 de dakconstructie van nieuwe bedrijfspanden met een oppervlakte groter dan 250 m2 verplicht geschikt moet zijn voor zonnepanelen. Mogelijk gaan de regels tegen 2025 ook voor kleinere bedrijfspanden gelden.

Er zijn verder tal van energiebesparende toepassingen voor bedrijven. Denk bijvoorbeeld aan goede isolatie, automatische klimaatbeheersing en ledverlichting. Ook kan het gaan om het aanleggen van vloerverwarming, om op lagere temperatuur te kunnen verwarmen. Per bedrijfstak heeft het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat vastgesteld om welke maatregelen het gaat.

Verduurzaming wordt gestimuleerd met subsidies

Bij veel bedrijven zal het kostenplaatje de hoofdreden zijn niet het pand te verduurzamen. Daarom is het belangrijk om te weten dat door middel van diverse subsidies de Nederlandse overheid verduurzaming stimuleert. Zo zijn er de EIA (Energie-investeringsaftrek), MIA (Milieu-investeringsaftrek) en Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen). Door te investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie kun je korting krijgen op de fiscale winst.

Aan dit rijtje is onlangs ook nog de SVM, Stimuleringsregeling duurzame energie MKB, toegevoegd. Huur je voor 30 september 2022 een gespecialiseerde adviseur voor energie-advies om een bedrijfspand te verduurzamen in? Of laat je voor die datum een of meerdere maatregelen uitvoeren die zijn geadviseerd? Dan kun je tot tachtig procent van de gemaakte kosten (maximaal 2.500 euro) vergoed krijgen.

Duurzaamheid is zeker geen nieuw onderwerp

Bij veel ondernemers speelt duurzaamheid binnen de bedrijfsprocessen een belangrijk rol. Toch is dat zeker nog niet overal het geval. Eerder dit jaar bleek bijvoorbeeld dat iets minder dan de helft van de kantoorpanden nog niet voldeed aan de gestelde duurzaamheidseis per 1 januari. En dat terwijl al ruim tien jaar bekend is dat deze eis wel eens gesteld zou gaan kunnen worden. Van het gedeelte dat nog geen energielabel C minimaal had, zal overigens een gedeelte hieraan wel voldoen. Het is dan puur een kwestie van het energielabel aanvragen. Toch werd ook ingeschat dat zeker nog wel een kwart van alle kantoorpanden een energielabel heeft dat niet voldoet. De eigenaren van deze gebouwen zullen dit jaar nog flink aan de bak moeten.

Het vraagt vaak een investering om te verduurzamen, maar het levert ook een hoop op. Is het niet een beter milieu en klimaat, dan is het wel een vermindering van de energielasten of een waardevermeerdering van het bedrijfspand.