HALLO

Verbinding met onze database is verbroken. Er wordt aan gewerkt. Excuses voor het ongemak!

l

Autoriteit persoonsgegevens en Fort Oranje voor de rechter

  • van de redactie
  • 30 oktober 2019

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) eist woensdag in kort geding dat Fort Oranje nieuwsberichten van zijn website verwijdert omdat daarin verschillende van haar medewerkers met naam en toenaam worden genoemd. Volgens de AP zijn de vermeldingen onrechtmatig en tasten deze de goede naam van de organisatie aan.

De berichten waren door Fort Oranje geplaatst nadat de AP had geweigerd een klacht over het Regionale Informatie en Expertisecentrum (RIEC) in behandeling te nemen. Volgens Fort Oranje is de verwerking van persoonsgegevens door de samenwerkende overheden binnen het RIEC in strijd met Europese privacyregels. Jan Engel van Fort Oranje: “De AP moet als toezichthouder optreden tegen structurele overtredingen. De AP weigert sinds 2015 onze klacht te onderzoeken.”


Engel weigert de namen van de website te verwijderen. “De AP houdt geen enkel toezicht op de omgang met persoonsgegevens binnen de overheid. Tot mijn verbazing bleken deze medewerkers van de AP in een vorige functie werkzaam geweest bij afdelingen van overheidsorganisaties die bekend staan als notoire overtreders, dus daar heb ik toen een paar artikelen aan gewijd.”

In 2016 publiceerde de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) een onderzoek naar het gebruik van Big Data door samenwerkende overheden. Ook de rol van de AP is door onderzoeksjournalist Peter Olsthoorn onderzocht. Gebleken is dat zowel actief als passief toezicht op de naleving van privacywetgeving bij deze overheidsprojecten ontbreekt.