Even geduld

Verbinding met onze database is verbroken. Er wordt aan gewerkt. Excuses voor het ongemak!

l

Geen gevaarlijk beroep als zzp’er? Ook dan is een arbeidsongeschiktheidsverzekering verstandig!

  • van de redactie
  • 4 mei 2023

Niet alle zzp’ers vinden het nodig om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten, vooral vanwege de extra kosten die zo’n verzekering met zich meebrengt. Dit kan een begrijpelijke keuze lijken, vooral voor zzp'ers die geen risicovol beroep uitoefenen. Maar het belang van een AOV voor zzp’ers moet absoluut niet worden onderschat, ook als je niet in een risicovol beroep werkzaam bent. We leggen uit waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering ook dan van belang is.

Ook buiten werktijd gebeuren ongevallen

Veel zzp'ers zonder een risicovol beroep nemen geen AOV omdat de kans op een werkgerelateerd ongeval tijdens werktijd klein is. Op zich begrijpelijk, maar dat is natuurlijk niet het enige moment waarop een ongeval kan plaatsvinden met grote gevolgen voor de werkcapaciteiten. Ook thuis en in het verkeer kan er van alles gebeuren. Dit zijn risico's waar iedereen mee te maken kan krijgen, ongeacht hun beroep. Ook een ongeval thuis of in het verkeer kan leiden tot arbeidsongeschiktheid en ook dan heb je zonder vangnet een probleem. Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers kun je jezelf beschermen tegen het risico dat je in zo’n geval zonder inkomen komt te zitten.

Je kunt ziek worden

Een ongeval is helaas niet de enige reden waarom je mogelijk niet meer in staat bent om je werk uit te voeren. Ziekte kan namelijk ook een grote impact hebben. Natuurlijk is dat soms voor een kortere periode, maar het kan ook langdurig of zelfs permanent zijn. Waar je nog goed je best kan doen om een ongeval te voorkomen, heb je maar weinig controle over of je ziek wordt of niet. Ziekte kan iedereen overkomen en kan leiden tot verlies van inkomen. Dat komt er bovenop als zware emotionele last, wat vooral ernstige ziekten natuurlijk op zich al zijn. Door preventief een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zzp'ers af te sluiten, kun je jezelf beschermen tegen verlies van inkomen bij ziekte.

Psychische klachten

Dan is het ook nog zo dat niet alle ziektes fysiek van aard zijn. Soms speelt het zich ook af in je hoofd en dan kan het je leven sterk negatief beïnvloeden. Burn-outs en depressies komen helaas maar al te vaak voor en kunnen verschillende oorzaken hebben, waar werkstress er ook één van is. Ongeacht de oorzaak kan een burn-out of depressie ervoor zorgen dat je geen energie meer hebt en niet meer weet waar je het moet zoeken. Dit kan ook in grote mate van invloed zijn op je werk. Hoewel het meestal om problemen van tijdelijke aard gaat en behandeling kan helpen, kan werken en dus geld verdienen in die periode een probleem worden. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kan dan voor aanvulling van je inkomen zorgen.

Als ondernemer draag je veel verantwoordelijkheid en je eigen financiële zekerheid is van groot belang. De gevolgen van arbeidsongeschiktheid zijn groot en vormen een ernstig risico vormen, terwijl de vangnetten beperkt zijn. Bescherm jezelf daarom (ook als startende ondernemer al) goed tegen deze risico's. Als je ervoor kiest om geen AOV af te sluiten, is het verstandig om op zoek te gaan naar andere manieren om een vangnet te creëren voor het geval je (tijdelijk) niet in staat bent om te werken, zoals je aansluiten bij een Broodfonds.