HALLO

Verbinding met onze database is verbroken. Er wordt aan gewerkt. Excuses voor het ongemak!

l

Het belang van een goede voorbereiding op het theorie-examen

  • van de redactie
  • 4 juni 2021

Als ondernemer is het van extra belang om zelf achter het stuur plaats te mogen nemen. De mate van vrijheid die het biedt heeft een positieve uitstraling naar de bedrijfsvoering toe en is het gelijk een manier om de handen extra uit de mouwen te kunnen steken. Omdat de factor tijd nu eenmaal nooit in overvloed aanwezig is, moet de er met een goede voorbereiding van start worden gegaan.

Om er zeker van te zijn dat je kiest voor de juiste aanpak, moet eerst een overzicht worden verkregen van de indeling van de leerstof. Gewoon aan de slag gaan zonder een plan van aanpak is niet verstandig omdat het examen dan wel aardig zal tegenvallen. Wanneer alle feiten op een rij worden geplaatst is het wel duidelijk dat het geen eenvoudige taak is om de vele verkeersregels en borden te onthouden. Gooi daar ook nog het onderdeel gevaarherkenning en inzicht bij en moet het al duidelijk zijn dat niets aan het toeval overgelaten mag worden, net als een Kentekencheck uitvoeren bij de aanschaf van een auto. De beschikbare tijd moet zo goed als mogelijk ingedeeld worden om het oefenen te combineren met de overige dagelijkse werkzaamheden.


Je weet immers pas wat er allemaal onthouden is wanneer het ergens getoetst wordt. Online theorie-examen oefenen biedt de mogelijkheid om zelf aan de slag te gaan en komt zo gelijk naar boven welke onderdelen nog eens een keer doorgenomen moeten worden. Laat je trouwens niet ontmoedigen door een slecht resultaat omdat het immers de bedoeling is dat er uit de fouten geleerd wordt. De 65 vragen op het examen zijn niet alleen verdeeld over verschillende onderdelen, maar is ook de tijdsindeling niet evenredig. Het snelst moet het er aan toe gaan bij het onderdeel gevaarherkenning waarbij je maar 8 seconden per vraag krijgt. Bij auto theorie leren moet dus ook rekening worden gehouden met de beschikbare tijd. ?Met de juiste voorbereidingen in de vorm van een goed studeerschema en het regelmatig oefenen met proefexamens, zal er wel gewerkt kunnen worden naar een stevige basis om het examen met succes af te ronden.

Het is als ondernemer extra belangrijk dat het theoriegedeelte een vlot verloop heeft zodat het praktijkgedeelte snel aangepakt mag worden. Lang hoeven te wachten op het rijbewijs hoeft zo niet en kan en is het studeren met de juiste aanpak goed te combineren met al het overige dat door de dag heen gedaan moet worden.