Even geduld

Verbinding met onze database is verbroken. Er wordt aan gewerkt. Excuses voor het ongemak!

l

Hoeveelheid cloud diensten blijft groeien

  • van de redactie
  • 24 augustus 2022

Cloud diensten maken een stormachtige ontwikkeling door. En om dit fenomeen uit te leggen, belichten we de oorzaken en de gevolgen.

Het nieuwe werken

Toen het coronavirus de wereld veranderde in een structuur met verschillende regels, gingen de meeste mensen thuiswerken. Daardoor moesten meer mensen een aansluiting vinden op het internet. En daarvoor zijn cloud diensten de ideale oplossing, omdat je als eigenaar zelf invulling geeft aan een server. Kortom: een werkteam wordt niet gestoord door een storing bijvoorbeeld. Daarentegen kan een bedrijf er makkelijker voor kiezen voor een uitbreiding, de fundatie voor de meeste banen ligt er al namelijk.

Deze verandering in het werken leidt tot onder andere:

1. Meer winst voor cloud diensten bedrijven

Door deze vorm van data verwerken klimt in de populariteitscijfers, kunnen de makers de producten continu verbeteren. Denk aan aan zaken zoals de capaciteit verbreden zodat een opkomende organisatie zonder problemen nieuw personeel aanneemt. Met andere woorden: we staan nog maar aan de start van een omslag om de internetverbinding effectiever te laten stromen.

2. Afnemers hoeven minder zelf te doen

We sluiten af met het perfecte voordeel, namelijk de eenvoud voor klanten. Hiervoor vergelijken we twee methodes met elkaar.

Bij de traditionele manier moet een klant de beschikbare ruimte delen met meerdere ondernemers. Daardoor ontstaan er regelmatig problemen met veiligheid, snelheid en om een schaalvergroting uit te voeren, is overstappen naar een ander contract de enige optie. Dit terwijl zelfstandigen continu kansen spotten en daarmee willen starten zonder vertraging vanwege een digitale verhuizing.

De hedendaagse werkwijze neemt de irritaties weg en speelt tevens in op verschillende voordelen. Dit is aangezien een gebruiker pas een beslissing neemt als de veiligheid en continuïteit zijn gewaarborgd.

Inspiratie

Tot slot hopen we je te inspireren met deze blog omdat de mogelijkheden groot zijn. Ten eerste begin je hiermee snel en hoef je bovendien geen technische vaardigheden te hebben om deze werking te implementeren in je bedrijf.

En daarnaast het belangrijkste punt: je kunnen focussen op de zaken waarin je goed bent en de technologische hulpmiddelen daarbij gebruiken. Denk hierbij aan een webshop opzetten terwijl je je tijd indeelt met de taken waar je de hoogste resultaten aflevert. Je besteedt dit project uit om je talenten slimmer in te zetten.