Even geduld

Verbinding met onze database is verbroken. Er wordt aan gewerkt. Excuses voor het ongemak!

l

Loonkloof mannen en vrouwen blijft groot

  • van de redactie
  • 9 maart 2023

Uit recente cijfers van de OESO blijkt dat mannen nog steeds meer verdienen dan vrouwen en dat Nederland hierbij geen uitzondering is. Hoewel er landen zijn waar de loonkloof tussen mannen en vrouwen bijna niet bestaat, zoals België en Spanje, valt er in Nederland nog veel te verbeteren.

Het invoeren van transparante salarisschalen en het verminderen van deeltijdwerk kunnen hierbij helpen.

Landen zoals Zuid-Korea en Japan kennen de grootste loonkloof, waar mannen respectievelijk ruim 30% en 22% meer verdienen dan vrouwen. Ook in landen zoals de Verenigde Staten, Canada en Frankrijk ligt de loonkloof boven de 15%. Nederland zit met een loonkloof van 13,2% ook nog steeds boven het OESO-gemiddelde van net geen 12%.

Opmerkelijk genoeg zijn onze zuiderburen veel verder gevorderd op dit gebied: in België is de loonkloof slechts 1,2%. Ook in Spanje is er sprake van een kleine loonkloof; mannen verdienen daar slechts 3,7% meer dan vrouwen. Maar voor het grootste deel van Europa is er nog veel werk aan de winkel.

Vrouwen ondervertegenwoordigd

Er zijn verschillende oorzaken aan te wijzen voor de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Eén van de belangrijkste oorzaken is dat vrouwen nog steeds ondervertegenwoordigd zijn in hogere functies. Ook maken vrouwen vaak meer gebruik van deeltijdwerk, wat een negatieve invloed kan hebben op hun carrièrekansen en salaris.

Daarnaast is er nog steeds sprake van ongelijke beloning voor gelijkwaardige functies. Zo verdienen vrouwen in dezelfde functies als mannen nog steeds minder. Discriminatie en vooroordelen spelen hierbij vaak een rol.

Transparantie

Er zijn verschillende manieren om de loonkloof tussen mannen en vrouwen te verkleinen. Zo kan er bijvoorbeeld meer worden ingezet op het vergroten van de vertegenwoordiging van vrouwen in hogere functies. Daarnaast kunnen bedrijven en organisaties meer aandacht besteden aan gelijke beloning voor gelijkwaardige functies. Het invoeren van transparante salarisschalen en het verminderen van deeltijdwerk kunnen hierbij helpen.

Ook het aanpakken van discriminatie en vooroordelen is belangrijk om de loonkloof te verkleinen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van trainingen en bewustwordingscampagnes.