Even geduld

Verbinding met onze database is verbroken. Er wordt aan gewerkt. Excuses voor het ongemak!

l

Nog steeds veel Westerse bedrijven actief in Rusland

  • van de redactie
  • 13 maart 2023

Veel westerse bedrijven hebben de afgelopen jaren aangekondigd weg te willen uit Rusland. De redenen hiervoor zijn divers: sancties, politieke instabiliteit, corruptie en de complexiteit van de Russische wet- en regelgeving maken het voor veel bedrijven lastig om succesvol te opereren in Rusland. Maar in de praktijk is het vertrekken uit Rusland niet zo eenvoudig als het lijkt. Bedrijven die in Rusland gevestigd zijn, hebben vaak grote fabrieken of bezittingen in het land, waardoor het opzeggen van contracten en het liquideren van bezittingen een kostbare aangelegenheid kan zijn.

Het vertrekken uit Rusland kan een kostbare aangelegenheid zijn voor bedrijven.

Risico op conflicten

Sinds de annexatie van de Krim in 2014 en de oorlog in Oekraïne hebben westerse landen sancties opgelegd aan Rusland. Deze sancties hebben invloed op veel bedrijven die in Rusland opereren. Ook de politieke instabiliteit, corruptie en de complexiteit van de Russische wet- en regelgeving spelen een rol bij de beslissing van bedrijven om te vertrekken.

Veel bedrijven hebben aangegeven dat het risico op juridische conflicten en de afhankelijkheid van de Russische overheid hen parten spelen. Omdat de Russische wetgeving vaak vaag is en er weinig transparantie is, kan het moeilijk zijn om te weten wat de rechten en plichten van een bedrijf zijn. Dit kan leiden tot geschillen met de overheid en andere partijen.

Gevolgen vertrekken uit Rusland

Het vertrekken uit Rusland kan een kostbare aangelegenheid zijn voor bedrijven. Het opzeggen van contracten en het liquideren van bezittingen kan miljarden dollars kosten. Exxon, Shell en McDonald’s hebben al enorme verliezen geleden door hun vertrek uit Rusland.

Een ander probleem is dat er weinig kopers zijn voor Russische bezittingen. Buiten de olie-industrie zijn er weinig kapitaalkrachtige Russische kopers. Westerse bedrijven zullen zich niet aan de koop van Russisch goed willen wagen. Niet-westerse bedrijven die dat wel willen, kunnen te maken krijgen met de grillen van de Russische overheid.

Daarnaast zijn er de politieke risico's. Bedrijven die zich terugtrekken uit Rusland kunnen het risico lopen op wraakacties van de Russische overheid. Zo heeft de Russische overheid al eerder bedrijven onteigend en beperkingen opgelegd aan de activiteiten van bedrijven.

Aanpak vertrek uit Rusland

Het vertrekken uit Rusland is geen gemakkelijke opgave. Bedrijven moeten eerst de waarde van hun bezittingen laten bepalen. Van die waarde gaat vervolgens de helft af. Daarnaast kan de Russische overheid de opbrengst van de verkoop nog extra afroomen, de verkoopregels veranderen of zelfs verbieden.

Het is daarom belangrijk dat bedrijven een gedegen strategie ontwikkelen voordat ze hun Russische bezittingen liquideren. Bedrijven moeten goed nadenken over de gevolgen van hun vertrek voor hun klanten, werknemers en toekomstige investeringen in de regio.

Sommige bedrijven hebben er bijvoorbeeld voor gekozen om hun Russische activiteiten geleidelijk af te bouwen. Dit kan bedrijven helpen om hun klanten en werknemers voor te bereiden op de veranderingen en het risico van juridische conflicten en onteigeningen te minimaliseren.

Andere bedrijven kiezen ervoor om samen te werken met een Russische partner bij het liquideren van hun bezittingen. Door samen te werken met een lokale partner kunnen bedrijven het risico op politieke en juridische conflicten verminderen en de opbrengst van de verkoop maximaliseren.