Even geduld

Verbinding met onze database is verbroken. Er wordt aan gewerkt. Excuses voor het ongemak!

l

Ondernemers bezorgd over verhoogde aardgasbelasting

  • van de redactie
  • 25 mei 2023

Ondernemers uiten hun bezorgdheid over de additionele belasting op aardgas die vanaf het volgende jaar van kracht zal zijn. De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland omschrijven het als "een boetebelasting". Het vernieuwde klimaatplan van de regering beoogt een stimulans te zijn voor ondernemers om zich sneller te onttrekken aan fossiele brandstoffen.

Het is duidelijk dat de zorgen van ondernemers serieus genomen moeten worden

Dit beleid wordt beschouwd als oneerlijk en leidt tot verhoogde druk op veel productiebedrijven in voornamelijk kwetsbare gebieden. Volgens de werkgeversorganisaties zal dit resulteren in een verschuiving van productie en CO2-uitstoot naar andere landen. Dit wordt uiteengezet in een brief aan de Tweede Kamer.

Vanaf volgend jaar zal de energiebelasting op gas voor ondernemers naar schatting minstens 1 miljard euro hoger zijn, aldus VNO-NCW en MKB-Nederland.

Verduurzaming: wenselijk maar niet haalbaar?

Duizenden bedrijven hebben de intentie om te verduurzamen, maar worden geconfronteerd met diverse obstakels. Dit komt bijvoorbeeld doordat zij nog wachten op een nieuwe aansluiting op het elektriciteitsnet. Of omdat een alternatief zoals groene waterstof beperkt of helemaal niet beschikbaar is.

Een oproep voor actie

Dit ondermijnt de steun voor de energietransitie en voelt zeer oneerlijk zolang er geen duidelijk handelingsperspectief is voor veel ondernemers. Dit kan de toch al negatieve houding ten aanzien van het beleid in Den Haag alleen maar verder versterken.

Het is duidelijk dat de zorgen van ondernemers serieus genomen moeten worden. Ze zijn niet alleen cruciaal voor de economie, maar ook voor de noodzakelijke energietransitie. De roep om duidelijkheid en haalbare alternatieven wordt steeds luider, en het is van vitaal belang dat de regering hier snel en adequaat op reageert.