Even geduld

Verbinding met onze database is verbroken. Er wordt aan gewerkt. Excuses voor het ongemak!

l

Ondernemersrisico’s worden vaak onderschat

  • van de redactie
  • 25 april 2024

Als ondernemer streef je naar tevreden klanten en een goede omzet. Je doet je best om dat te bereiken, maar toch is er een grote kans dat het allemaal anders loopt. Het risico op schadeclaims wordt vaak onderschat. Wat kan er immers gebeuren, als jij je zaakjes goed op orde hebt? Nou, meer dan je denkt. Want zelfs de beste ondernemer heeft wel eens zijn dag niet. Een klein foutje kan grote gevolgen hebben en een forse schadeclaim kan zelfs het faillissement van je bedrijf betekenen.

Onverwacht hoge schadeclaims

Een schadeclaim kan in sommige gevallen een veelvoud zijn van de jaaromzet van je bedrijf. Een bekend voorbeeld van een torenhoge claim is die van het hijskraanongeval in Alphen aan den Rijn, dat plaatsvond in 2015. Twee hijskranen en een groot brugdeel vielen toen op vier panden. De schade was groot het verantwoordelijke kraanbedrijf heeft een bedrag van 1,2 miljoen euro in een schadefonds gestort en later nog eens 175.000 euro voor een schikking betaald om een rechtszaak te voorkomen. We lezen in de voorwaarden bij de zakelijke aansprakelijkheidsverzekering van Nationale Nederlanden dat het verzekerd bedrag hier maximaal 2.500.000 euro per aanspraak bedraagt, met een maximum van 5.000.000 euro per jaar. Voor zover bekend was de claim in Alphen aan den Rijn de hoogste die een kleine ondernemer ooit in ons land kreeg, maar met zo’n verzekering zou je daartegen dus goed verzekerd zijn.

Een klein hoekje

Volgens het spreekwoord zit een ongeluk in een klein hoekje. Een medewerker kan van een bouwsteiger vallen en daarbij onherstelbaar lichamelijk letsel oplopen, zoals een dwarslaesie. Als achteraf blijkt dat dit te wijten is geweest aan onzorgvuldig handelen van de ondernemer, zal een forse schadeclaim volgen. Dit kan het geval zijn wanneer de steiger niet goed verankerd is geweest, waardoor deze verschuift terwijl iemand erop staat. Niet voor niets kent ons land hoge eisen op het gebied van veilige arbeidsomstandigheden. Het is zaak om altijd de grootste voorzichtigheid te betrachten en alles goed te controleren, om dergelijke ongevallen te voorkomen.

Polisvoorwaarden

Bij het afsluiten van een verzekering is het van belang om de polisvoorwaarden goed door te nemen. Vaak gelden bij bedrijfsverzekeringen bepaalde uitsluitingsclausules. Je hebt namelijk voor zeer specifieke situaties vaak aparte verzekeringen nodig. Ook om te voorkomen dat bepaalde verzekeringen elkaar te veel overlappen, worden vaak enkele beperkingen opgenomen. Kies de verzekering die aansluit bij jouw specifieke bedrijfsactiviteiten.