Even geduld

Verbinding met onze database is verbroken. Er wordt aan gewerkt. Excuses voor het ongemak!

l

Waarom jouw preventiemedewerker wél op cursus moet

  • van de redactie
  • 3 juni 2024

Ieder bedrijf of iedere organisatie met medewerkers is volgens de Arbowet verplicht om een preventiemedewerker in huis te hebben. Deze houdt zich bezig met het bevorderen van een veilige en gezonde werkomgeving voor iedereen door de risico’s in kaart te brengen, met maatregelen te komen, voorlichting te geven en onderzoek naar en verslag te doen van eventuele incidenten. Omdat de taak van preventiemedewerker vaak door een medewerker als extra rol binnen een organisatie opgepakt wordt, is het essentieel om de cursus preventiemedewerker te volgen. Dit is echter niet verplicht. We geven een aantal redenen waarom jouw preventiemedewerker wél op cursus moet.

Basiskennis nodig

Nee, de cursus preventiemedewerker is niet verplicht, maar jouw preventiemedewerker moet wel over de nodige basiskennis beschikken om deze taak te kunnen uitvoeren. Hij of zij moet immers aan het werk met wet- en regelgeving, gevaren en het beheersen daarvan en het adviseren van werknemers, werkgever en ondernemingsraad. Niet iedereen is daar automatisch toe in staat. Daarom heeft jouw preventiemedewerker de cursus wel degelijk nodig als hij of zij nog niet over deze kennis en vaardigheden beschikt.

Voldoen aan wet- en regelgeving

Het is in je eigen belang om je ervan te verzekeren dat jouw preventiemedewerker weet wat hij of zij doet. Als werkgever heb je immers te maken met allerlei verplichtingen en risico’s, en het (niet) voldoen aan wet- en regelgeving rondom een veilige en gezonde werkplek valt in beide categorieën. Blijkt bij een controle dat je niet voldoet, dan kun je een boete verwachten. Daarom is het beter om een preventiemedewerker te hebben die er ook voor kan zorgen dat je voldoet aan die wet- en regelgeving. Een relevante cursus komt daarbij goed van pas.

Up-to-date kennis

Misschien heb je een geschikte kandidaat die in het verleden al preventiemedewerker is geweest en misschien zelfs ook al een cursus daarvoor gevolgd heeft. Dat neemt niet weg dat veiligheidsvoorschriften en -normen voortdurend blijven evolueren. Jouw kandidaat is mogelijk niet op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Een preventiemedewerker die recent een cursus heeft gevolgd, is daar wel van op de hoogte en kan deze kennis toepassen in de praktijk.

Communicatievaardigheden verbeteren

Uiteraard kan een preventiemedewerker tijdens een cursus niet alleen zijn kennis, maar ook zijn vaardigheden verbeteren. Gezien het feit dat de preventiemedewerker verantwoordelijk is voor het geven van training en voorlichting aan werknemers en ze moet aansporen om het veiligheidsbeleid en de procedures serieus te nemen, zijn goede communicatievaardigheden cruciaal. Tijdens de cursus preventiemedewerker kan de persoon in kwestie hiermee aan de slag om meer geschikt te worden voor zijn functie.

In staat tot effectievere risicobeoordeling

De cursus bieden preventiemedewerkers tools en technieken om risico's op de werkplek nauwkeurig te beoordelen. Zo leert jouw preventiemedewerker om beter potentiële gevaren te identificeren en de passende maatregelen te nemen die nodig zijn om deze te beheersen. Op die manier kunnen ongevallen en verwondingen voorkomen worden. Een preventiemedewerker die niet de cursus gevolgd heeft kan dit mogelijk ook tot op zekere hoogte, maar niet zo goed als iemand die opgeleid is. Natuurlijk kost zo’n cursus de organisatie geld, en het kost ook tijd die je medewerker niet kan steken in hetgeen waarvoor je hem of haar betaalt. Maar als je een preventiemedewerker aanstelt, dan wil je ook een goede. Niet in de laatste plaats natuurlijk omdat je aan die wet- en regelgeving moet voldoen.