Even geduld

Verbinding met onze database is verbroken. Er wordt aan gewerkt. Excuses voor het ongemak!

l

Belastingvoordeel voor ondernemers: het urencriterium van 1225 uur

  • van de redactie
  • 10 mei 2023

Als ondernemer voor de inkomstenbelasting heb je recht op belastingvoordeel, ook wel bekend als ondernemersaftrek. Maar hoe kom je in aanmerking voor deze aftrek? Hiervoor moet je aantonen dat je in een jaar minimaal 1225 uur aan je eigen bedrijf hebt besteed. Dit noemen we het urencriterium en het kan je duizenden euro’s per jaar schelen. In dit artikel geven we antwoord op veelgestelde vragen over het urencriterium en de bijbehorende belastingvoordelen.

Met je urenadministratie moet je aannemelijk maken dat je minimaal 1225 uur aan je bedrijf hebt besteed

Wat is het urencriterium en hoeveel uur moet ik per week werken om het te halen?

Het urencriterium gaat over een kalenderjaar, van januari tot en met december. Het maakt niet uit wanneer je jouw bedrijf bent begonnen. Ook als je bijvoorbeeld op 1 juli start, moet je minimaal 1225 uur in je bedrijf steken om gebruik te kunnen maken van de belastingvoordelen. Het urencriterium geldt voor alle uren die je besteedt aan je eigen bedrijf, dus ook voor indirecte uren zoals administratie en klanten werven. Het gemiddelde aantal uur dat je per week moet werken om aan het urencriterium te voldoen is ongeveer 24 uur of drie dagen per week.

Welke belastingvoordelen kan ik krijgen als ik voldoe aan het urencriterium?

Als je voldoet aan het urencriterium, kom je in aanmerking voor verschillende belastingvoordelen of ondernemersaftrek, zoals zelfstandigenaftrek en startersaftrek. In 2023 mag je als ondernemer een vast bedrag van 5030 euro van je winst aftrekken als zelfstandigenaftrek. Krijg je zelfstandigenaftrek? Dan mag je binnen de eerste vijf jaar na de start van je bedrijf ook drie keer de startersaftrek gebruiken. In 2023 is de startersaftrek 2123 euro. Daarnaast heb je misschien recht op meewerkaftrek als je fiscale partner meewerkt in je bedrijf. En als je onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten doet, kun je recht hebben op aftrek via de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO).

Hoe kan ik aantonen dat ik voldoe aan het urencriterium?

Met je urenadministratie moet je aannemelijk maken dat je minimaal 1225 uur aan je bedrijf hebt besteed. Dit betekent dat die uren moeten passen bij je omzet. Het is niet logisch dat je amper omzet hebt als je 1225 uur aan je bedrijf hebt gewerkt. Als je net begint met je bedrijf, maak je meer indirecte uren omdat je bijvoorbeeld nog klanten moet vinden. Dat accepteert de Belastingdienst in het begin, maar als je bedrijf langer bestaat, moet je ook meer omzet hebben. Hoe de Belastingdienst hiermee omgaat, hangt ook af van wat voor soort bedrijf je hebt.

Wat zijn de uitzonderingen op het urencriterium?

Als je in een kalenderjaar minder dan 1225 uur aan je bedrijf besteedt, kun je geen gebruik maken van ondernemersaftrek, zoals starters- en zelfstandigenaftrek. Maar als je wel voldoet aan de ondernemerscriteria van de Belastingdienst, heb je wel recht op de mkb-winstvrijstelling van 14%. Hiervoor geldt het urencriterium namelijk niet. De mkb-vrijstelling wordt automatisch verwerkt als je als ondernemer aangifte inkomstenbelasting doet.

Als je een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, hoef je minder uren aan je bedrijf te besteden om aan het urencriterium te voldoen. Er is een verlaagd urencriterium van 800 uur voor mensen met een Wajong-, WIA-, WAO-, WAZ- of Ziektewetuitkering. Bespreek je plannen om een bedrijf te beginnen altijd eerst met de uitkeringsinstantie, zodat je weet wat de gevolgen voor je uitkering zijn.

Hoe kan ik als parttime ondernemer aan het urencriterium voldoen?

Als parttime ondernemer kan het een uitdaging zijn om aan het urencriterium te voldoen, omdat ook voor parttimers het urencriterium van 1225 uur geldt. Als je langer dan vijf jaar een bedrijf hebt, geldt bovendien dat je per kalenderjaar meer tijd moet besteden aan je bedrijf dan aan andere werkzaamheden, zoals een baan in loondienst. Het is daarom belangrijk om goed bij te houden hoeveel uur je aan je bedrijf besteedt en te zorgen dat je alle indirecte uren meerekent.

Hoe controleert de Belastingdienst of ik aan het urencriterium voldoe?

Elk jaar moet je aangifte inkomstenbelasting doen en hierin geef je aan hoeveel omzet je hebt. De Belastingdienst controleert steekproefsgewijs of je inderdaad 1225 uur of meer aan je bedrijf hebt gewerkt. Soms vraagt de Belastingdienst om extra informatie bij je aangifte. Met bijvoorbeeld mails of je agenda kun je laten zien wanneer je afspraken had met klanten. Het kan ook voorkomen dat de belastinginspecteur bij je thuis komt controleren.

Kan ik als vennoot of maat in een vof of maatschap ook gebruik maken van ondernemersaftrek?

Als vennoot of maat in een vof of maatschap kun je ook gebruik maken van ondernemersaftrek, zoals zelfstandigen- en startersaftrek. Het urencriterium van 1225 uur geldt dan per persoon en elke vennoot of maat doet zelf aangifte voor de inkomstenbelasting. Het kan dus zijn dat de ene vennoot of maat wel voldoet aan het urencriterium en de andere niet. In een bv kun je geen ondernemersaftrek gebruiken.